جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) کنيت ابراهيم بن محمد بن سعيد ثقفي. رجوع به ابراهيم بن محمد ثقفي شود.

کلمات مشابه