جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) کنيت ابراهيم بن محمد بن زکريا قرشي زهري. رجوع به ابراهيم افليلي شود.

کلمات مشابه