جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) ابراهيم بن محمد بن ابراهيم خِدامي. فقيهي حنفي از اعيان اهل ري. و خدام نام کوچه اي است به نيشابور و او برادر ابو بشر خدامي محدث رحال است.

کلمات مشابه