جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) کنيت ابراهيم بن قاسم ابراهيم.... نحوي معروف به اعلم. رجوع به اعلم بطليوسي شود.

کلمات مشابه