جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش روشن کردن در لغت نامه دهخدا

آتش روشن کردن

[تَ رَ / رُو شَ کَ دَ] (مص مرکب) افروختن آتش. || مجازاً، انگيختن فتنه و فساد.

کلمات مشابه