جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) کنيت ابراهيم بن نورالدين علي بن عبدالعالي. رجوع به ابن مفلح ظهيرالدين... شود.

کلمات مشابه