جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) ابراهيم بن علي بن تميم معروف به حصري. رجوع به ابراهيم بن علي بن تميم... شود.

کلمات مشابه