جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) ابراهيم بن عباس بن محمد بن صول کاتب. رجوع به ابراهيم بن عباس... شود.

کلمات مشابه