جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) کنيت ابراهيم بن سعدالدين حموي مکني به ابن حمويهء جويني. رجوع به ابن حمويه ابراهيم... شود.

کلمات مشابه