جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) کنيت ابراهيم بن حمادبن اسحاق. فقيه مالکي. رجوع به ابراهيم بن حمادبن اسحاق... شود.

کلمات مشابه