جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) کنيت ابراهيم بن حبيب سقطي طبري. رجوع به ابراهيم بن حبيب سقطي... شود.

کلمات مشابه