جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) کنيت ابراهيم بن جابر. رجوع به ابن جابر ابواسحاق ابراهيم شود.

کلمات مشابه