جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) کنيت ابراهيم بن اسماعيل. فقيهي از اصحاب حديث. رجوع به ابراهيم بن اسماعيل مکني به ابواسحاق شود.

کلمات مشابه