جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) کنيت ابراهيم بن اسحاق بن ابراهيم بن بشيربن عبدالله. رجوع به ابراهيم حربي ابن اسحاق... شود.

کلمات مشابه