جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) کنيت ابراهيم بن ادهم، صوفي مشهور. رجوع به ابراهيم ادهم... شود.

کلمات مشابه