جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) کنيت ابراهيم بن احمدبن الحسن الرباعي. رجوع به رباعي ابراهيم بن احمدبن... شود.

کلمات مشابه