جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسبکتکین دستاردار در لغت نامه دهخدا

ابواسبکتکین دستاردار

[اَ ؟ تَ نِ دَ](اِخ) بزمان عزالدوله بختيار بود و او مأمور تسليم هاون محتوي دويست رطل زر است که پس از خرابي خانه اي مکشوف شد. (از ابن النديم).

کلمات مشابه