جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش دستی در لغت نامه دهخدا

آتش دستی

[تَ دَ] (حامص مرکب)صفت آتش دست.

کلمات مشابه