جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواز در لغت نامه دهخدا

ابواز

[اَبْ] (ع اِ) جِ باز و بازي، معرب باز (پرندهء شکاري). بازها.

کلمات مشابه