جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواربع و اربعین در لغت نامه دهخدا

ابواربع و اربعین

[اَ اَ بَ عِنْ وَ اَ بَ] (ع اِ مرکب) هزارپا. گوش خزَک. گوش خارک. ابوسبع و سبعين. پرپايه. سدپايه. اسقولوفندريون.(1)
(1) - اين کلمه با Scolopendre فرانسوي از يک اصل است.

کلمات مشابه