جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوادهم کلابی در لغت نامه دهخدا

ابوادهم کلابی

[اَ اَ هَ مِ کِ] (اِخ) نام يکي از فصحاي عرب.

کلمات مشابه