جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوادریس در لغت نامه دهخدا

ابوادریس

[اَ اِ] (ع اِ مرکب) شرم مرد. اير. نره. آلت مردي.

کلمات مشابه