جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوادراص در لغت نامه دهخدا

ابوادراص

[اَ اَ] (ع ص مرکب) احمق.

کلمات مشابه