جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوادراس در لغت نامه دهخدا

ابوادراس

[اَ اَ] (ع اِ مرکب) شرم زن. فرج المرأه. (مهذب الاسماء).

کلمات مشابه