جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواخزم طائی در لغت نامه دهخدا

ابواخزم طائی

[اَ اَ زَ مِ] (اِخ) يکي از اجداد حاتم طي است.

کلمات مشابه