جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش دست در لغت نامه دهخدا

آتش دست

[تَ دَ] (ص مرکب) جلد و چست در کار.

کلمات مشابه