جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواحمد عمر بن الرضیع در لغت نامه دهخدا

ابواحمد عمر بن الرضیع

[اَ اَ مَ عُ مَ رِ نِرْ رَ] (اِخ) از مشايخ شيعه و راوي فقه از ائمه. (ابن النديم).

کلمات مشابه