جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواحمد دیرانی در لغت نامه دهخدا

ابواحمد دیرانی

[اَ اَ مَ دِ دَ] (اِخ) يکي از سرداران بغداد در محاربهء ديرالعاقول و از او طبري نام برده است.

کلمات مشابه