جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواحمدبن الحلاب در لغت نامه دهخدا

ابواحمدبن الحلاب

[اَ اَ مَ دِ نِلْ ؟](اِخ) يکي از علماي نحو و لغت. (از ابن النديم).

کلمات مشابه