جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواحمد الخلال در لغت نامه دهخدا

ابواحمد الخلال

[اَ اَ مَ دِلْ خَلْ لا](اِخ) ديوان ابوالعباس النامي را گرد کرده است. (ابن النديم).

کلمات مشابه