جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواحمد در لغت نامه دهخدا

ابواحمد

[اَ اَ مَ] (اِخ) رجوع به محمد بن عبدالنبي بن عبدالصانع نيشابوري شود.

کلمات مشابه