جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواحمد در لغت نامه دهخدا

ابواحمد

[اَ اَ مَ] (اِخ) رجوع به عبيدالله طاهري ابن عبدالله بن طاهربن الحسين بن مصعب رزيق ماهان شود.

کلمات مشابه