جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواحمد در لغت نامه دهخدا

ابواحمد

[اَ اَ مَ] (اِخ) عبدالله منصوربن مستنصر. سي وهفتمين خليفهء عباسي ملقب به مستعصم. رجوع به مستعصم بالله شود.

کلمات مشابه