جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواحمد در لغت نامه دهخدا

ابواحمد

[اَ اَ مَ] (اِخ) عبدالعزيزبن يحيي الجلودي. رجوع به جلودي عبدالعزيز... شود.

کلمات مشابه