جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواحمد در لغت نامه دهخدا

ابواحمد

[اَ اَ مَ] (اِخ) عباس بن حسن. رجوع به عباس بن حسن ابواحمد شود.

کلمات مشابه