جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش داغ در لغت نامه دهخدا

آتش داغ

[تَ] (اِ مرکب) اثر آتش بر بشره.

کلمات مشابه