جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواحمد در لغت نامه دهخدا

ابواحمد

[اَ اَ مَ] (اِخ) کنيت بشربن المرثدي. رجوع به مرثدي... شود.

کلمات مشابه