جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواحمد در لغت نامه دهخدا

ابواحمد

[اَ اَ مَ] (اِخ) رجوع به ابن مرزبان عبدالرحيم بن علي شود.

کلمات مشابه