جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواحمد در لغت نامه دهخدا

ابواحمد

[اَ اَ مَ] (اِخ) کنيت ابن کرنيب. رجوع به ابن کرنيب ابواحمد يا ابوالحسن... شود.

کلمات مشابه