جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوابراهیم مزنی در لغت نامه دهخدا

ابوابراهیم مزنی

[اَ اِ مِ مُ زَ] (اِخ) رجوع به مزني ابوابراهيم اسماعيل بن يحيي شود.

کلمات مشابه