جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوابراهیم فارابی در لغت نامه دهخدا

ابوابراهیم فارابی

[اَ اِ مِ] (اِخ)اسحاق بن ابراهيم فارابي، خال جوهري صاحب صحاح (قرن 6 و 7 هجري). او راست: کتاب ديوان الادب در لغت به نام اَتسز خوارزمشاه و شرحي بر ادب الکاتب ابن قتيبه.

کلمات مشابه