جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوابراهیم در لغت نامه دهخدا

ابوابراهیم

[اَ اِ] (اِخ) کنيت نجيب الدين محمد بن جعفربن محمد بن نما. رجوع به ابن نما نجيب الدين... شود.

کلمات مشابه