جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوابراهیم در لغت نامه دهخدا

ابوابراهیم

[اَ اِ] (اِخ) کنيت ناصربن رضابن محمد بن عبدالله علوي. محدث و فقيه شيعي. شاگرد شيخ ابوجعفر طوسي. رجوع به ناصربن رضا... شود.

کلمات مشابه