جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش دادن در لغت نامه دهخدا

آتش دادن

[تَ دَ] (مص مرکب) گشاد دادن و افکندن توپ و امثال آن. || مجازاً، تحريک غضب کسي کردن.

کلمات مشابه