جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوابراهیم در لغت نامه دهخدا

ابوابراهیم

[اَ اِ] (اِخ) اسحاق بن نصير. رجوع به اسحاق بن نصير مکني به ابوابراهيم شود.

کلمات مشابه