جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواب در لغت نامه دهخدا

ابواب

[اَبْ] (اِخ) يا الابواب. جبال پيرنه(1). (نخبه الدهر).
(1) - Les Pyrenees.

کلمات مشابه