جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوآمنهء فزاری در لغت نامه دهخدا

ابوآمنهء فزاری

[اَ مِ نَ يِ فَ] (اِخ) نام صحابي باشد.

کلمات مشابه