جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابنیه در لغت نامه دهخدا

ابنیه

[اَ يَ] (ع اِ) جِ بناء. ساخته ها. ساختمانها. بناها. || پايه ها. بنيان ها. اصل ها. قواعد: کتاب الابنيه عن حقايق الادويه. || صيغه ها. صيغ: کتاب الابنيه لابن القطاع. ج، ابنيات.

کلمات مشابه