جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن یعیش در لغت نامه دهخدا

ابن یعیش

[اِ نُ يَ] (اِخ) موفّق الدين ابوالبقا. رجوع به ابن صائغ موفق الدين... شود.

کلمات مشابه