جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن یعقوب در لغت نامه دهخدا

ابن یعقوب

[اِ نُ يَ] (اِخ) يکي از مغفلين و به نام او کتابي تأليف شده موسوم به نوادر ابن يعقوب. (ابن النديم).

کلمات مشابه